Brezilya’da Kırşehir Rüzagarı! Projesi tanıtılan 3 Müzik Şehirden biriside Kırşehir’di

UNESCO MÜZİK ŞEHRİ KIRŞEHİR, 49 DÜNYA ŞEHRİ ARASINDAN TANITIMI YAPILAN İLK 3 ŞEHİR ARASINDA YER ALARAK ADINI TARİHE YAZDIRDI

Brezilya’da Kırşehir Rüzagarı! Projesi tanıtılan 3 Müzik Şehirden biriside Kırşehir’di

BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN EKİCİOĞLU: BU GURUR HEPİMİZİN!

18-22 Temmuz 2022 tarihinde Brezilya-Santos’ta(Unesco Film Şehri) düzenlenen; 2023’te ise İstanbul’dadüzenlenecek olan tüm yaratıcı 7 alanın (edebiyat, müzik, medya sanatları, tasarım, el sanatları, film, gastronomi) genel toplantısı 14. UNESCO GENELYILLIK TOPLANTISIyapıldı.          

Müzik alanındaki Dünya şehirlerinden son 2 yıl içerisinde yapılan tüm müzik içerikli etkinlikler kapsamında 49 UNESCO MÜZİK ŞEHİRLERİ arasından aralarında Kırşehir’in de bulunduğu sadece 3 UNESCO Müzik Şehrinin etkinliği tanıtıldı.  

 

O ŞEHİRLERDEN BİRİ DE KIRŞEHİR’Dİ!

Projesi tanıtılan 3 Müzik Şehri:

 1-KansasCity- ABD Projesi

2- Norrköpping-İSVEÇ & Auckland-YENİ ZELLANDA ortak projesi

3-Kırşehir-TÜRKİYE Projesi 

 

Toplantıda Kırşehir’i tanıtan konuşmacılar: Kansas City- ABD Unesco Müzik Şehri Odak Noktası Kişisi, JacobWagner & Almanya-Mannheim Unesco Müzik Şehrinden ve UNESCO Müzik Küme Genel Koordinatörü Rainer Kern.

Bu toplantıda sadece 3 UNESCO Müzik Şehrinin projeleri tanıtılırken UNESCO Müzik Kırşehir’in Davulun Yolculuğu (Voyageof the Drum) Projesi büyük ilgi gördü. 

 “Her şehrin bir kalp atışı ve her kültürün bir ritmi vardır.” sloganıyla tanıtımı yapılan UNESCO Müzik Şehri Kırşehir için; “Davulun Yolculuğu, davulun insan ifadesinin ve kültürel mirasın kültürler arası bir biçimi olduğu yollarınıpaylaşmak için UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın üye şehirlerini işbirliği içinde bir araya getirdi.” ifadeleri aktarıldı

Tanıtımda; “Davul Yolculuğu, müziğin tarih ve coğrafyaboyunca kültürel kimlikleri nasıl yönlendirdiğini ve sürdürdüğünü vurgular.  Voyage of the Drum, UCCN'nin tüm üye şehirlerinden 19 adetinin online olarak katıldığı şehirlerden biri de Kırşehir’di; Şehrinizin (Kırşehir’in) müziğinin ve yaratıcılığının ve tarzının, davul çalmanın kültürel gelenekleri, özellikle kökleri Afrika diasporasına, yerli davul gelenekleri veya göçmenlerin davul gelenekleri ileifade edildiği yolları belgelemeye ve paylaşmaya çalıştık.” denildi.   

UNESCO Müzik Şehri Kırşehir’in 49 Dünya Şehri arasından tanıtımı yapılan ilk 3 şehir arasında yer almasının gururunu tüm Kırşehir olarak yaşadıklarını ifade eden Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise şunları söyledi:

Bilindiği üzere Kırşehir’in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Müzik alanında Türkiye’den dahil olan ilk ve tek şehir olma nedeniyle Kırşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle sürekli etkinlikler düzenledik. Kırşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sekretaryası oluşturularak hazırlıkları tamamlanan “UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı” da bu etkinliklerimizin önemli bir ayağını oluşturdu. 17 Mayıs 2022 Salı günü açılışını gerçekleştirdiğimiz ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi işbirliği ile iki gün süren “UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı’nda yurt içinden ve yurt dışından online olarak birçok katılımcı değerli sunumlar gerçekleştirdi.

Kırşehir Belediyesi tarafından ilimizin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na müzik alanında dâhil olması için yapılan başvurunun 2019 yılında olumlu sonuçlanmasıyla birlikte, çok önemli etkinlik ve projelere imza attık. Bu kapsamda bir dizi program, konser, Şehir içi Müzik Durakları, kültür-sanat vb. etkinliği hayata geçiren Kırşehir Belediyesi olarak, Anadolu Abdal ve Bozlak geleneğinin ilimize kattığı kültürel mirasın kazanımlarıyla; yerel ve ulusal anlamda tanınan müzisyenlerimizin de varlığıyla, Kırşehir’in UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağına Müzik Alanında dahilolmasıyla birlikte, bu mirası tüm dünya halklarıyla da paylaşma fırsatı yakalamış olduk.

İlimizin kültürel mirasını hem ulusal hem de uluslararası alanda duyuran bu sürecin hazırlanmasında ve tanıtımındaemeği geçen herkesi bir kez daha kutluyorum.